Dietetyk – osoba posiadająca wiedzę zarówno z zakresu podstaw żywienia człowieka jak i wiedzy  dotyczącej  zasad żywienia osób w różnych stanach fizjologicznych.

Dietetyk kliniczny – specjalista zajmujący się wpływem żywności i żywienia na zdrowie człowieka. To osoba zajmująca się żywieniem ludzi zarówno zdrowych jak osób z różnymi chorobami, posiadająca wiedzę z zakresu anatomii, medycyny i psychologii oraz biochemii. Ma wiedzę o tym jak i czym żywić pacjenta na różnych etapach choroby, aby nie dopuścić do jej rozwoju, zapobiec stanom jej zaostrzenia oraz przyspieszyć leczenie rekonwalescencję. Do wykonywania zawodu dietetyka klinicznego uprawnia uzyskanie stopnia zawodowego na uczelniach wyższych, na kierunkach: dietetyka klinicznego.

Dieta – sposób żywienia uwzględniający dobór produktów pod względem ilościowych i jakościowym oraz urozmaicenia posiłków.  Dieta powinna być czynnikiem leczniczym lub wspomagającym leczenie, zapobiegającym wystąpieniu chorób oraz zapewniającym prawidłowy wzrost, rozwój i wydolność organizmy

Konsultacja – spotkanie z dietetykiem, specjalistą od spraw żywienia. Rozmowa podczas której przeprowadza się szczegółowy  wywiad żywieniowy oceniający stan zdrowia klienta, tryb życia, nawyki żywieniowe, wysiłek fizyczny. Podczas wizyty przeprowadza się niezbędne pomiary- analizę masy ciała

Nadwaga – stan w którym dostarczamy organizmowi z pożywieniem więcej energii niż jest to konieczne  do prawidłowego funkcjonowania w tym do podstawowej przemiany materii i aktywności fizycznej. Nadmiar tej energii odkłada się w postaci tkanki tłuszczowej.. Nadwaga może rozwinąć się w chorobę otyłości.

Otyłość – choroba przewlekłą, powstała sama( nieprawidłowe żywienie, niska aktywność) lub z przyczyn chorobowych( czynnik hormonalny, genetyczny, psychologiczny).

Otyłość czy nadwaga
Pełna klasyfikacja BMI wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO):

– mniejsze niż 18,5 – niedowaga
– od 18,5 do 24,9 – waga prawidłowa
– od 25 do 29,0 – nadwaga
– od 30,0 do 34,9 – otyłość I stopnia
– od 35,0 do 39,9 – otyłość II stopnia
– powyżej 40 – otyłość III stopnia, zwaną też olbrzymią lub złośliwą.

Obwód talii – najszersze miejsce w  obrębie brzucha.
Obwód talii kobiet  między 80-87cm/ u mężczyzn między 90-94cm- masz nadwagę.
Równa lub większa niż 88cm u kobiet/ 94 cm u mężczyzn- chorujesz na otyłość.

Analiza składu masy ciała – pomiar za pomocą bioimpedencji określający ilość tkanki tłuszczowej, mięśniowej, wody.

Masa ciała – rzeczywista masa ciała organizmu, wraz z zawartością wody, tłuszczu, białka.

Masa tkanki tłuszczowej (MBF) – obliczona przez odjęcie beztłuszczowej masy ciała od masy ciała.

Beztłuszczowa masa ciała (LBM) – masa ciała po odjęciu masy tkanki tłuszczowej. LBM składa się z mięśni, narządów, płynów i kości.

Masa tkanek miękkich (SLM) – Całkowita masa wody i białka w organizmie.
Określa: masę mięśni, narządów wewnętrznych zbudowanych z mięśni tj. serce, żołądek itp.

Związki mineralne – kości i elektrolity

Białko – miękka masa ciała połączona z wodą

Całkowita zawartość wody (TBW) – zawartość wody wewnątrzkomórkowej i zewnątrzkomórkowej.
U zdrowych dorosłych osób zawartość wody wynosi-45-60%

Obszar występowania tłuszczu w okolicy brzucha – otłuszczenie brzuszne podskórne lub trzewne. Jeżeli powierzchnia trzewna tkanki tłuszczowej wynosi ponad 100 cm² pacjent kwalifikowany jest jako otyły, niezależnie od % zawartości tłuszczu (PBF), WHR i masy ciała.